로고

이지테이크
로그인
KOREAN JAPANESE ENGLISH
 • Thông tin công ty
 • lịch sử
 • VỀ CHÚNG TÔI

  Đây là những bước chân của 18 năm qua.

  EZTAKE LỊCH SỬ

  Đây là những bước chân của 18 năm qua.

  2003
  ~
  2022

  2022.

  • 12. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng/hiệu suất điện toán đám mây văn phòng thông minh EIDOX (NIPA)
  • 10. Thăm quan Osaka, Nhật Bản và ký kết hợp tác kinh doanh với YMP-M
  • 07. Phát triển và ra mắt quản lý cơ sở thông minh EIDOX tiên tiến
  • 05. Được chọn là nhà cung cấp voucher dịch vụ đám mây năm 2022 (Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông)
  • 04. Bắt đầu nền tảng Google và dịch vụ Docswave (ổ đĩa, email, quản lý tài liệu, v.v.)
  • 03. Được chọn là nhà cung cấp thông minh HACCP (Cơ quan chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm Hàn Quốc)
  • 02. Cùng phát triển FDES (Hệ thống nhập dữ liệu hiện trường) với NGG của Ấn Độ
  • 01. Chuyển địa điểm kinh doanh đến Tòa nhà mạo hiểm Ulsan ở Nam-gu, Ulsan

  2021.

  • 12. Phát triển và cung cấp hệ thống quản lý hàng tồn kho Nubebe
  • 10. Phát triển hệ thống hỗ trợ thông tin tích hợp cho vật liệu hóa học hội tụ chức năng cao (Ulsan TP)
  • 04. Đạt chứng nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO27001
  • 04. Được chọn là nhà cung cấp voucher dịch vụ đám mây năm 2021 (Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông)
  • 05. Phát triển nâng cao của easyFilers và ra mắt tại Nhật Bản
  • 01. Tòa nhà liên doanh Ulsan, nằm ở Nam-gu, Ulsan, đã di dời

  2020.

  • 12. Thỏa thuận cung cấp giấy phép văn phòng thông minh EIDOX với MUNDUS của Nhật Bản (lĩnh vực HACCP)
  • 11. Văn phòng thông minh EIDOX Lựa chọn sản phẩm được chỉ định mua sắm của chính phủ
  • 09. Được chọn là nhà cung cấp phiếu mua hàng dịch vụ phi mặt đối mặt năm 2020 (Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Công ty khởi nghiệp, Văn phòng thông minh EIDOX, v.v.)
  • 08. Gia nhập Hiệp hội hợp tác CNTT-TT Ulsan

  2019.

  • 12. Được Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Ulsan bình chọn là doanh nghiệp tri thức nhỏ
  • 11. Phát triển và cung cấp hệ thống chẩn đoán nhà máy thông minh UNIST
  • 06. Hoạt động của ủy ban khám phá nhu cầu nhà máy thông minh Ulsan Technopark
  • 04. Nhận được gia hạn chứng nhận kinh doanh mạo hiểm từ Quỹ Bảo lãnh Công nghệ Hàn Quốc
  • 03. Phát triển nguyên mẫu nền tảng giám sát và kiểm soát nhà máy dựa trên đám mây (liên kết EIDOX Smart Office)

  2018.

  • 12. Văn phòng thông minh EIDOX + Kết nối nhà máy thông minh
  • 12. EIDOX Smart Office Venture Startup Đổi mới Chỉ định Sản phẩm
  • 11. Nhận Giải thưởng Doanh nhân Xuất sắc của Ngân hàng Gyeongnam trong Ngày Doanh nhân Sáng tạo
  • 11. Phiên bản EIDOX Smart Office V2 được phát hành

  2017.

  • 05. Bắt đầu phát triển phiên bản bổ sung EIDOX Smart Office (bổ sung ước tính, sắp xếp đơn hàng, các hạng mục quản lý sản xuất)
  • 04. Nhận được chứng nhận công ty liên doanh từ Quỹ Bảo lãnh Công nghệ Hàn Quốc

  2016.

  • 12. Chứng nhận Dịch vụ Đám mây Đạt được (Ủy ban Chứng nhận Chất lượng Dịch vụ Đám mây)
  • 08. Trụ sở Tòa nhà Hợp tác Đại học-Công nghiệp Đại học Ulsan được chuyển địa điểm
  • 05. Đã hoàn thành đăng ký nhãn hiệu EIDOX SMART OFFICE (40-2015-0051373)
  • 02. Dịch vụ phiên bản ban đầu của EIDOX Cloud đã bắt đầu (các doanh nghiệp vừa và nhỏ Mipo, Onsan, Maegok và Ulsan)

  2015.

  • 09. Lựa chọn và hoạt động của tổ hợp công nghiệp K-ICT Mipo trên đám mây (Cơ quan xúc tiến kinh tế Ulsan)
  • 05. Được chọn là doanh nghiệp hỗ trợ nhân lực kỹ thuật CNTT (Đại học Khoa học và Công nghệ Công nghiệp-Đại học Ulsan Hợp tác)
  • 04. Bắt đầu phát triển Văn phòng thông minh EIDOX
  • 02. Thành lập công ty TNHH eztake.

  2014.

  • 12. Thành lập Công ty TNHH eztake
  • 12. Chuyển bộ phận kinh doanh của công ty (công việc phát triển, bảo trì, nội dung web, v.v.)
  • 10. Diễn đàn Kiến tạo Môi trường Sản xuất Thông minh Ulsan (Hiệp hội Công nghiệp Phần mềm Hàn Quốc)

  2003.08

  • 08. Khởi nghiệp phát triển chương trình kinh doanh và phát triển nội dung web kinh doanh (doanh nhân cá nhân)
  • 08.28. Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Đại học Bách khoa Ulsan (Tên doanh nghiệp: eztake)