로고

이지테이크
로그인
KOREAN JAPANESE ENGLISH
 • THÔNG TIN CÔNG TY
 • Giải thưởng và
 • VỀ CHÚNG TÔI

  고객님의 방문을 환영합니다.

  GIẢI THƯỞNG & CHỨNG NHẬN

  Dưới đây là các giải thưởng và chứng nhận mà eztake đã nhận được cho đến nay.

  • Xác nhận công ty liên doanh

  • Xác nhận dịch vụ đám mây

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

  • Trích dẫn sự kiện doanh nghiệp sáng tạo

  • Khuyến nghị sản phẩm mua sắm sáng tạo

  • Giấy khai sinh dữ liệu kỹ thuật

  • Giấy chứng nhận đăng ký chương trình

  • Kiến thức chỉ định doanh nghiệp nhỏ

  • Chứng nhận sản phẩm mua sắm đổi mới

  • Xuất chứng chỉ hiệu suất

  • Chứng chỉ ISO 27001

  • Thỏa thuận kinh doanh YMP-xxx của Nhật Bản

  • Chứng chỉ hiệu suất chất lượng đám mây

  • Giấy chứng nhận của bộ phận R & D